18 Հուլիսի 2018թ.
ՉորեքշաբթիՂեկավարական կազմ


տնօրեն`  Սիմոն Պապյան

Հեռ.` (+374 10)  55 55 02
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
պաշտոնական էլ. փոստ`  papyan@mnp.am

տնօրենի տեղակալ`  Կառլեն Հակոբյան

Հեռ. (010) 57-62-80
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
պաշտոնական էլ. փոստ`  hidroerkraban@mnp.am

տնօրենի տեղակալ` Աֆանասի Լազարև

Հեռ. (010) 55-47-32
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
պաշտոնական էլ. փոստ` wasteresearch@mail.ru

տնօրենի տեղակալ` Գայանե Շահնազարյան

Հեռ.(010) 27-20-07
Հասցե. ՀՀ, 0012, ք. Երևան, Կոմիտաս 29/1
պաշտոնական էլ. փոստ` 

Տեղեկատվական վերլուծական և տեխնիկական սպասարկման ծառայություն պետ`
Հովիկ Գասպարյան

Հեռ. (011) 810 082
Հասցե. ՀՀ, 0010, ք.Երևան,Կառավարության 3_րդ տուն
պաշտոնական էլ. փոստ`  iac@mnp.am

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ծառայություն պետ`  Սասուն Սահակյան

Հեռ. (010) 55 55 08
Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
պաշտոնական էլ. փոստ`  armekomonitoring@mail.ruՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2018
Գլխավոր Մեր մասին Աշխատակազմ Դիտակետեր Մթնոլորտային օդ Մակերևութային ջրեր Ստորերկրյա ջրեր Հողային ծածկույթ Թափոններ Հրապարակումներ Քարտեզներ Հավաստագրեր Գնումների գործընթաց Հետադարձ կապ