18 Հուլիսի 2018թ.
ՉորեքշաբթիՀավաստագրեր

«Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի քիմիական լաբորատորիային
Սլովակիայի ջրերի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրված
միջազգային հավաստագրեր


2017

SNAS_011.jpg 

MPS - ZPV - 4/2017
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_010.jpg 

MPS - SAA - 4/2017
"Trace Inorganic Analysis"

Results_ZPV_17.jpg 

Result MPS-ZPV-4/2017

Results_SAA_17.jpg 

Result MPS-SAA-4/2017

      
2016

SNAS_009.jpg 

MPS - ZPV - 4/2016
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_008.jpg 

MPS - SAA - 3/2016
"Trace Inorganic Analysis"

EMEP_16.jpg 

EMEP-34th intercomparison of analytical methods

2015

SNAS_007.jpg 

MPS - ZPV - 4/2015
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_006.jpg 

MPS - SAA - 3/2015
"Trace Inorganic Analysis"

   
2014

SNAS_005.jpg 

MPS - ZPV - 4/2014
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_004.jpg 

MPS - SAA - 4/2014
"Trace Inorganic Analysis"

   
2012

SNAS_003.jpg 

MPS - ZPV - 3/2012
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_002.jpg 

MPS - SAA - 3/2012
"Trace Inorganic Analysis"

   
2011

SNAS_002.jpg 

MPS - ZOV - 10/2011
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_ 003.jpg 

MPS - SAA - 10/2011
"Trace Inorganic Analysis"

   
2010

SNAS_2.jpg 

MPS - ZPV - 4/2010
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_2 01102.jpg 

MPS - SAA - 4/2010
"Trace Inorganic Analysis"

SNAS_2 001.jpg 

MPS - ZVU - 4/2010
"Basic Physical-Chemical Analysis"

2009

SNAS_2 007.jpg 

MPS - ZVU - 10/2009
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_2 006.jpg 

ICT - TIA - 9/2009
"Trace Inorganic Analysis"

SNAS_2 005.jpg 

MPS - ZOV - 9/2009
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_2 004.jpg 

MPS - ZVU - 4/2009
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_2 003.jpg 

ICT - TIA - 3/2009
"Trace Inorganic Analysis"

SNAS_2 002.jpg 

MPS - ZPV - 3/2009
"Basic Physical-Chemical Analysis"ՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2018
Գլխավոր Մեր մասին Աշխատակազմ Դիտակետեր Մթնոլորտային օդ Մակերևութային ջրեր Ստորերկրյա ջրեր Հողային ծածկույթ Թափոններ Հրապարակումներ Քարտեզներ Հավաստագրեր Գնումների գործընթաց Հետադարձ կապ